مازندران

آبان ۱۴, ۱۳۹۶

منطقه حفاظت شده دودانگه

منطقه حفاظت شده دودانگه   اجاره ماشین برای سفربه منطقه حفاظت شده دودانگه   منطقه حفاظت شده دودانگه و چهاردانگه منطقه ایست کوهستانی با مساحت ۱۶۹۰۴ […]
آبان ۱۴, ۱۳۹۶
دریاچه میانشه ساری-اجاره ماشین-اجاره خودرو

دریاچه میانشه ساری

دریاچه میانشه ساری   اجاره ماشین برای سفر به دریاچه میانشه ساری   دریاچه چورت در شمال شرقی استان مازندران و بخش چهاردانگه شهرستان ساری قرار […]
آبان ۱۴, ۱۳۹۶
دریاچه الندان ساری-اجاره ماشین-اجاره خودرو

سفربه دریاچه الندان ساری

دریاچه الندان  اجاره ماشین برای سفربه دریاچه الندان ساری دریاچه الندان که از جاذبه های طبیعی مازندران است در نزدیکی ازنی از توابع بخش چهاردانگه شهرستان […]
آبان ۱۴, ۱۳۹۶
برج سلطان زین‌ العابدین ساری-اجاره ماشین-اجاره خودرو

برج سلطان زین‌ العابدین

برج سلطان زین‌ العابدین اجاره خودرو برای سفر به برج سلطان زین‌ العابدین برج آرامگاهی سلطان زین العابدین فرزند میر بزرگ مرعشی آملی در مجاورت امامزاده یحیی […]