گلستان

آذر ۱۲, ۱۳۹۶
موزه صنایع دستی گرگان-اجاره ماشین-اجاره خودرو

آشنایی با موزه صنایع دستی گرگان

موزه صنایع دستی گرگان   اجاره خودرو برای موزه صنایع دستی گرگان این بنا به مساحت ۹۵۶ متر مربع بنایی است دو طبقه که در اواخر دوره […]
آذر ۱۲, ۱۳۹۶
خانه باقری گرگان-اجاره ماشین-اجاره خودرو

درباره خانه باقری گرگان

خانه باقری گرگان اجاره خودرو برای خانه باقری گرگان در حدفاصل محلات نعلبندان و سرچشمه و در حاشیه جنوبی یکی از معابر اصلی و پرگذر بافت […]
آذر ۱۲, ۱۳۹۶
کاخ آقا محمد خان قاجار-اجاره ماشین-اجاره خودرو

درباره کاخ آقا محمد خان قاجار

کاخ آقا محمد خان قاجار   اجاره خودرو برای کاخ آقا محمد خان قاجار کاخ آقا محمدخان قاجار در گرگان خیابان کاخ، روبروی دبیرستان ایرانشهر واقع […]
آذر ۱۳, ۱۳۹۶
برج گرگان-اجاره ماشین-اجاره خودرو

نگاهی به برج گرگان

برج گرگان     اجاره خودرو برای برج گرگان برج گرگان در میدان بسیج گرگان که بزرگترین میدان شهری شمال کشور با ۵ هکتار مساحت است، واقع […]