خدمات

سپتامبر 20, 2017
آموزش رانندگی

آموزش پیش نیاز برای مهارت رانندگی

آموزش پیش نیاز برای مهارت رانندگی فراگیری مهارت های رانندگی ۱- رانندگی یکی از رفتارهای روزانه انسانهاست و این  رفتار نشانگر فرهنگ، تربیت و شخصیت اجتماعی […]
سپتامبر 20, 2017
نقاط کور خودرو

آموزش شناسایی نقاط کور خودرو

آموزش شناسایی نقاط کور خودرو شناسایی نقاط کور چهار سمت خودرو پیاده شدن و ایستادن در نقطه کور شامل: ۱- جلوی خودرو: راننده در پشت فرمان است […]
سپتامبر 24, 2017
Fuel stations

لیست جایگاه های سوخت ناحیه مرکزی

لیست لیست جایگاههای سوخت ناحیه مرکزی لیست جایگاههای سوخت ناحیه مرکزی تهران همراه با ادرس وشماره تلفن به راحتی میتوانید برای سوخت گیری به ادرس های […]