آموزش رانندگي

شهریور ۲۹, ۱۳۹۶
آموزش رانندگی

آموزش پیش نیاز برای مهارت رانندگی

آموزش فراگیری مهارت های رانندگی ۱- رانندگی یکی از رفتارهای روزانه انسانهاست و این  رفتار نشانگر فرهنگ، تربیت و شخصیت اجتماعی می‌باشد و از نوع رانندگی […]
شهریور ۲۹, ۱۳۹۶
نقاط کور خودرو

آموزش شناسایی نقاط کور خودرو

آموزش شناسایی نقاط کور چهار سمت خودرو پیاده شدن و ایستادن در نقطه کور شامل: ۱- جلوی خودرو: راننده در پشت فرمان است آن اندازه فاصله فردی […]