اجاره آئودی SQ3

فروردین ۲۲, ۱۳۹۷
رونمایی آئودی SQ3 - اجاره ماشین - اجاره خودرو - کرایه ماشین

رونمایی آئودی SQ3 برای اولین بار در سال ۲۰۲۰ اعلام شد

رونمایی آئودی SQ3 نسل اول نسل آئودی Q3 تنها یک نسخه عملکردی را در قالب RS Q3 ایجاد کرده است، اما خوشبختانه این موضوع با تکرار […]