اجاره فرودگاه

آوریل 24, 2018

اجاره خودرو فرودگاه امام

اجاره خودرو فرودگاه امام فرودگاه بین‌المللی امام خمینی در ۳۰ کیلومتری تهران، در حوزه اداری و سیاسی شهرستان ری میان بزرگراه تهران – قم در یک سایت ۱۴ هزار هکتاری قرار گرفته‌است. […]