اجاره فولکس واگن بدون راننده

آذر ۱۳, ۱۳۹۷
فولکس واگن پاسات

فولکس واگن پاسات ۲۰۱۹ طراحی زیبا

فولکس واگن پاسات این دقیقا یک راز نیست که فولکس واگن برای بازنشستگی اروپایی Passat آماده می شود، بنابراین ما احساس می کنیم که ژست بی […]