اجاره فیات۵۰۰

مهر ۹, ۱۳۹۶
فیات

فیات ۵۰۰ جدید با ظاهر تکامل‌یافته و ارتقاء فنی در راه است

فیات۵۰۰ خودروی کوچک شهری دودر، موتورعقب و چهارسرنشینه فیات۵۰۰، طی سال‌های ۱۹۵۷ تا ۱۹۷۵ توسط شرکت فیاتاتومبیل تولید و عرضه می‌شد. فیات۵۰۰ در قالب یک نسل و با […]