اجاره لامبورگینی هوراکان

مارس 14, 2018
لامبورگینی در حال ساخت - اجاره ماشین - اجاره خودرو - کرایه ماشین

لامبورگینی در حال ساخت ۱۰،۰۰۰ هزار هوراکان است

لامبورگینی به غیر از نسخه داغتر Performante، هوراکان در تصویر فوق العاده به دلیل دیگری است. لامبورگینی به عنوان یک مشتری در کانادا، نقطه عطفی مهمی […]