اجاره ماشین رشت

آذر ۱۱, ۱۳۹۶
موزه رشت-اجاره ماشین-اجاره خودرو

آشنایی با موزه رشت

موزه رشت اجاره خودرو برای موزه رشت در سبزه میدان در خیابان طالقانی ساختمان موزه رشت قرار دارد.ساختمان موزه رشت یا همان موزه گنجینه رشت بنایی است […]
آذر ۹, ۱۳۹۶
پارک ملت رشت-اجاره ماشین-اجاره خودرو

معرفی پارک ملت رشت

پارک ملت رشت اجاره خودرو برای پارک ملت رشت پارک ملت رشت پس از باغ محتشم (پارک شهر) بزرگترین پارک رشت به شمار می رود این پارک […]
آذر ۹, ۱۳۹۶
ﭘﺎرک ﺟﻨﮕﻠﯽ سراوان رشت -اجاره ماشین-اجاره خودرو

درباره ﭘﺎرک ﺟﻨﮕﻠﯽ سراوان رشت

ﭘﺎرک ﺟﻨﮕﻠﯽ سراوان رشت اجاره خودرو برای ﭘﺎرک ﺟﻨﮕﻠﯽ سراوان رشت ﭘﺎرک ﺟﻨﮕﻠﯽ سراوان رشت ﺑﺎ وﺳﻌﺖ ۱۴۸۷ ﻫﮑﺘﺎر و ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﯾﺎ ۵۰ ﺗﺎ ۲۵۰ […]
آذر ۸, ۱۳۹۶
دریاچه سد سنگر رشت-اجاره ماشین-اجاره خودرو

درباره دریاچه سد سنگر رشت

دریاچه سد سنگر رشت   اجاره خودرو برای دریاچه سد سنگر رشت دریاچه سد سنگر در فاصله ۵/۵ کیلومتری جنوب شرقی شهر سنگر بر روی رودخانه سفیدرود […]