اجاره پورشه کیمن GTS

دسامبر 19, 2017
پورشه کیمن GTS - اجاره خودرو - اجاره ماشین - کرایه ماشین

پورشه کیمن GTS بررسی و نقد

پورشه کیمن GTS به گزارش اجاره خودرو تهران لاین واقعیت این است که هر پورشه کیمن جدید با موتور چهار سیلندر به کار میرود. به نظر […]
دسامبر 28, 2017
پورشه ۹۱۱ Struts - اجاره ماشین - اجاره خودرو - کرایه ماشین

پورشه ۹۱۱ Struts نقد و بررسی

پورشه ۹۱۱ Struts به گزراش اجاره خودرو تهران لاین طراحی خودرو خواننده باعث می شود برخی از پورشه ها به طور جدی خنک شوند، و مت […]