اجاره کرایسلر

دی ۱۷, ۱۳۹۶
کرایسلر پاسیفیکا - اجاره ماشین - اجاره خودرو - کرایه ماشین

کرایسلر پاسیفیکا مدل ۲۰۱۷

کرایسلر پاسیفیکا به گزارش اجاره خودرو تهران لاین در مقایسه با Voyager خام قدیمی، Pacifica Limited محوطه محرومیت حساس است. این آرام، متشکل، راحت و ضخیم […]